Hus till Hus
Linoljefärg

Linoljefärg

Vi säljer linoljefärg från Ottossons färgmakeri i Genarp

Alla standardkulörer finns på lager i halv eller hel liter och de vita kulörerna även i större burk

Behöver du större volymer av en kulör eller en specialkulör så beställer vi gärna hem åt dig
0 SEK